gimnastična predstava (za rekreacijo) – Uprizoritev otroške gimnastične predstave »RDEČA KAPICA malo drugače« je imela velik uspeh. Ogledali so si jo predšolski otroci od 24 meseca in osnovnošolci (prva in druga triada). Bili so navdušeni. Gimnastična predstava »RDEČA KAPICA malo drugače« traja 40 min. Predstava je polna gimnastičnih in plesnih točk, govor je obarvan s humoristično noto za otroke. Med predstavo pa neprenehoma poteka komunikacijska vez med otroki in nastopajočimi. Predstava otrokom omogoča, da izrazijo svoje mnenje, da se lahko vživijo v predstavo ter postanejo del le-te.